2024-05-28

Paieška

Rekvizitai


Adresas: Mokyklos g. 9, 08413 Vilnius
Telefonas: (8 5) 269 7772 
Tel./faks: (8 5) 269 7203
El. paštas:
rastine@jeruzale.vilnius.lm.lt

Steigėjas:  Vilniaus miesto
savivaldybė

Progimnazijoje vykdomos pradinio ugdymo (1-4 klasės) ir pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies (5-8 klasės) programos, organizuojamas neformalusis ugdymas.

Mokomoji kalba: lietuvių.

Įstaigos kodas: 190000937


Metodinė taryba PDF Print E-mail

METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PRIORITETAI

 

Motyvuotas ir nuoseklus kvalifikacijos kėlimas.

Gerosios patirties sklaida.

 

Metodinės tarybos tikslas - koordinuoti metodinių grupių veiklą, kad būtų užtikrinta kiekvieno mokinio asmeninė pažanga ir pasiekimai ir kuriama saugi bei paveiki mokymosi aplinka.

Uždaviniai:

  • tobulinti mokytojų ugdomosios veiklos  planavimo kompetencijas;
  • skatinti  mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų bendradarbiavimą ir dalinimąsi patirtimi;
  • skatinti mokytojus ugdyme taikyti įvairesnes mokymosi formas,  panaudojant progimnazijos vidines ir išorines erdves.

 

 

 

METODINĖ TARYBA  2021-2022 m. m.


 

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

MT pareigos

1.

Daiva Karkauskienė

Pradinio ugdymo vyresniojmokytoja, pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė

pirmininkė

2.

Alisa Kekelija

Anglų k. vyresniojmokytoja, užsienio kalbų

mokytojų metodinės grupės pirmininkė

sekretorė

3.

Edita Žukauskienė

Pradinio ugdymo vyr. mokytoja, pradinio ugdymo

mokytojų metodinės grupės pirmininkės pavaduotoja

narė

4.

Gražina

Zdanavičienė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė

na

5.

Aurelija Kuckaitė

Geografijos vyresnioji mokytoja, socialinių mokslų ir dorinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė

na

6.

Daiva

Paškevičienė

Biologijos mokytoja metodininkėgamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė

na

7.

Dalia Steponavičienė

Technologijų vyresniojmokytoja, fizinio ugdymo, menų ir technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkė

na

8.

Rasa Kulionytė

Anglų k. mokytoja, 5-8 klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė

narė

 

 

Metodinės tarybos kuratorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Rėkuvienė

 

Pamokų laikas

Pirma pamaina

1. 8.00   –  8.45

2. 8.55   –  9.40

3. 9.50  – 10.35

4. 10.55 – 11.40

5. 12.00 – 12.45

6. 12.55 – 13.40

7. 13.50 – 14.35

8. 14.55 – 15.40

Antra pamaina

0. 10.55 – 11.40

1. 12.00 – 12.45

2. 12.55 – 13.40

3. 13.50 – 14.35

4. 14.55 – 15.40

5. 16.00 – 16.45

6. 16.55 – 17.40

Naudingos nuorodos

 

 

 

 

Patyčių dėžutė