2024-05-28

Paieška

Rekvizitai


Adresas: Mokyklos g. 9, 08413 Vilnius
Telefonas: (8 5) 269 7772 
Tel./faks: (8 5) 269 7203
El. paštas:
rastine@jeruzale.vilnius.lm.lt

Steigėjas:  Vilniaus miesto
savivaldybė

Progimnazijoje vykdomos pradinio ugdymo (1-4 klasės) ir pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies (5-8 klasės) programos, organizuojamas neformalusis ugdymas.

Mokomoji kalba: lietuvių.

Įstaigos kodas: 190000937


Renginiai, šventės PDF Print E-mail

2017-2018 m.m.

 

 

O kas dabar tuos tiltus

Mums nuties

Ligi Tavęs,

Ligi šviesios vilties...

 

Birželio 19 dieną Vilniaus Jeruzalės progimnazijos aktų salėje vyko iškilminga aštuntų klasių mokinių pagrindinio ugdymo programos I dalies baigimo pažymėjimų įteikimo šventė.
Geriausiai besimokantiems ir aktyviai mokyklos bendruomenės gyvenime dalyvavusiems mokiniams bei jų tėveliams buvo įteikti padėkos raštai.
S
eptintokai parengė meninę kompoziciją, linkėjo aštuntokams gero kelio, svajonių išsipildymo bei įteikė po atminimo dovanėlę.
R
enginio pabaigoje aštuntokai padainavo dainą „Išeinam“, dėkojo mokytojams ir tėveliams.

Linkime aštuntokams sėkmės.

Renginio organizatoriai

 

 

 

 


 

2018  m. birželio 15 d. Vilniaus Jeruzalės progimnazijoje įvyko tradicinis, Mokinių tarybos organizuojamas mokslo metų baigiamasis renginys „Metų nominacijos“.

Nugalėtojais tapo:


Metų mokine tapo Ugnė Sirutavičiūtė (8b klasė),

Metų klasė – 5b kl. (klasės vadovė I.Gustienė),

Metų kūrybingiausias mokinys – Justina Pamakštytė (5b klasė),

Metų aktyviausias mokinys – Aloyzas Linkevičius (7c klasė),

Metų renginys – progimnazijos 80- mečio paminėjimas,

Metų dalykas/pamoka – fizika (mokytoja Džiuljeta Jonikienė),

Metų aktyviausia mokytoja – lietuvių kalbos mokytoja Ilona Gustienė,

Metų sportininkas – Mantas Klimantavičius (7a kl),

Metų sėkmė – socialinė akcija „Dovana Lietuvai“,

Metų kolektyvas – Mokinių taryba (pirmininkė Ieva Raškauskaitė),

Progimnazijos vertybių puoselėtoju paskelbtas etikos mokytojas Aidas Zabelevičius.Sveikiname nugalėtojus!

 

 

 


 

Knyga – tai saulė,     Knyga – tai meilė,           Visas grožis, ką regi,
Knyga – lietus.          Skambanti širdy.             Meilė, skambanti širdy.
Knyga – tai vėjas,     Knyga – tai aš, tai tu,      Knyga – tai aš, tai tu,
Nešantis lapus.          Tai mes visi.                   Tai poezija ir muzika kartu.


Š. m. gegužės 24 d. (ketvirtadienį) progimnazijos aktų salėje vyko šventinis koncertas „Knygos mus moko skraidyti“, skirtas Šeimos, Kalbos ir knygos dienai paminėti. Renginyje meninę literatūrinę inscenizaciją pagal Maironio, G. Raguotienės bei K. Kasparavičiaus kūrybą parengė progimnazijos mokinių bei mokytojų kolektyvas: E. Jaraitė (6b), L. Korižskytė (5a), I. Zaveckas (5a), E. Kunca (5a), T. Stašionis (5b), A. Buzytė (5b), E. Kuocius (5b), mokytoja N. Delnickienė (vadovės G. Zdanavičienė, I. Gustienė). 
Šeimos, Kalbos ir knygos dienai skirtame renginyje dalyvavo progimnazijos neformalaus ugdymo būreliai: šiuolaikinių šokių kolektyvai „Guma“ bei „Light“ (vadovė L. Banaitytė), dainų ir šokių ansamblis „Patrepsėlis“ (vadovės R. Šimėnienė, P. Šilobrit), 5-6 klasių mokinių choras (vadovė V. Šapkienė). Progimnazijos dramos būrelis parodė spektaklį „Laukinės vištelės“ (vadovė A. Masiukienė). Dainavo Vilniaus Jeruzalės progimnazijos bendruomenės  mokytojų ir mokinių tėvų choras (vadovė V. Šapkienė) ir mokiniai: P. Ruzaitė (5b) ir A. Narkevičiūtė (7c).  Renginyje prozos ištraukas atmintinai skaitė meninio skaitymo konkurso laureatai: I. Zaveckas (5a) ir A. Buzytė (5b) (vadovės G. Zdanavičienė, I .Gustienė). Scenografiją tema „Skrendančios knygos“ parengė 7-8 klasių mokiniai (vadovės D. Steponavičienė, S. Gudelionienė).
Gegužės–birželio mėn. progimnazijoje eksponuojama lietuvių kalbos ir literatūros bei informacinių technologijų integruoto projekto „Mano pirmoji knyga“ 5-6 klasių mokinių kūrybinių darbų paroda – instaliacija (mokytojos G. Zdanavičienė, I. Gustienė, E. Urbonienė, A. Kuckaitė).
Dėkojame visiems Jeruzalės progimnazijos bendruomenės nariams, dalyvavusiems renginyje, atvykusiems į šventinį koncertą paminėti Šeimos, Knygos ir kalbos dieną.

Parengė G. Zdanavičienė ir I. Gustienė

Instaliacija "Knygos mus moko skraidyti"


Nešu tau eilėraštį,
tą mažytį balto debesio namą,
kur gali užėjęs sušilti
ar pabūt su savim.
Čia nepaduoda ant stalo
sidabrinių šaukštų.
Čia neiškloti raudoni kilimai.
Bet aš nenoriu,
kad liktum
šiąnakt
be pastogės....

J. Degutytė

Gegužės 22 d. (antradienį) progimnazijoje vyko atviras integruotas tradicinis renginys mokyklos bendruomenei „Mūsų poezijos kiemelis“. Per ilgąsias pertraukas mokyklos mokiniai,  mokytojai bei administracijos atstovai viešai deklamavo savo sukurtus bei mėgstamų poetų eilėraščius apie pavasarį, draugystę, šeimą, kūrybą. 5-8 klasių mokiniai meniškiausius savo kūrybos ketureilius kreida užrašė vidiniame progimnazijos kiemelyje. Susipažinti bei pasidžiaugti mokinių kūryba galėjo visa mokyklos bendruomenė.
12.00 val. progimnazijos aktų salėje vyko literatūrinė popietė „Knygos mus moko skraidyti“. Renginyje liaudies dainas dainavo mokytoja N. Delnickienė, 5-6 klasių mokinių choras (vadovė V. Šapkienė), meninę literatūrinę inscenizaciją „Skrendančios knygos“ parengė 5, 7 klasių mokiniai: L. Korižskytė (5a), I. Zaveckas (5a), E. Kunca (5a), T. Stašionis (5b), A. Buzytė (5b), A. Linkevičius (7c) (vadovės G. Zdanavičienė, I. Gustienė). Prozos ir poezijos tekstus skaitė progim-nazijos Meninio skaitymo konkurso laureatai: A. Linkevičius (7c), E. Jaraitė (8a), I. Zaveckas (5a).
Literatūrinėje popietėje dalyvavo Vilniaus „Ryto“ progimnazijos lietuvių kalbos ir li-teratūros mokytoja bei rašytoja Eglė Nachajienė, kuri pristatė savo apsakymų knygą „Didelės mažų istorijos“ bei atsakė į mokinių klausimus. 
Meninę literatūrinę inscenizaciją pagal V. Žilinskaitės apsakymą „Pralaimėta pergalė“ parodė Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos 7a klasės mokiniai, kuriuos rengė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Aušra Rudytė. 
Literatūrinės popietės logotipą „Mano pirmoji knyga“ meniškiausiai parengė 6c klasės mokinė A. Rudokaitė.
Nuoširdžiai dėkojame literatūrinės popietės „Knygos mus moko skraidyti“ svečiams, atviro integruoto renginio „Mūsų poezijos kiemelio“ dalyviams, mokytojams.

 


 

2018 m. gegužės 21 d. 7c ir 8b klasės mokiniai kartu su savo klasės auklėtojomis Janina Ovčinikova ir Alisa Kekelija vyko į VGTU „LinkMenų“ fabriką ir dalyvavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės renginyje „Iš šešėlio ateičiai“, kuriuo siekta atkreipti dėmesį į šešėlinės ekonomikos problematiką. Moksleiviai modernioje ekspozicijoje turėjo puikią galimybę išbandyti ateities mokyklos priemones: išmaniąsias lentas, stalus, mikrokompiuterius, vadovėlius, VR akinius, interaktyvius kubus, priedėlius, grindis, VR city - virtualią realybę, kurią galima pasitelkti mokymosi procesui, bei kitus inovatyvius sprendimus. Įdomiai ir prasmingai praleistas laikas leido pajusti naudą, kurią galėtų sukurti iš šešėlio ištrauktos lėšos.

 

 

 


 

2018 m. gegužės 16 d. Vilniaus Ąžuolyno progimnazijoje vyko 6 klasių mokinių Vilniaus miesto R. Šalnos geografijos konkursas, kuriame dalyvavo Jeruzalės progimnazijos 6a klasės mokinių grupė: Pijus Gumbaragis, Justinas Letukas ir Rokas Dzeventkauskas. Iš viso konkurse dalyvavo 7 komandos. Mokiniai atliko keturias užduotis: Greitieji klausimai", Vaizdinė užduotis", Išmanioji užduotis" ir Afrikos mozaika". Sveikiname Jeruzalės progimnazijos mokinius, Vilniaus miesto R. Šalnos geografijos konkurse užėmusius III vietą.

Jeruzalės progimnazijos geografijos mokytoja Aurelija Kuckaitė

 

 


 

2018 m. gegužės 15 dieną progimnazijoje vyko tradicinė pačių mažiausiųjų-pirmokėlių - Abėcėlės šventė.
Rudenį buvę nedrąsūs, per visus metus keliavę po Mokslo ir žinių šalį, dabar linksmai dainavo, šoko, deklamavo...
Šventę organizavo pirmokų mokytojos: J. Mažvilienė, R. Palubinskienė, R. Praninskienė, D. Bečelytė, V. Bagdonienė, I.Charužienė, šokio mokytoja R.Šimėnienė, muzikos mokytojos V. Šapkienė ir P.Šilobrit.

 
Š. m. gegužės 15 d. 5b ir 6a klasių mokiniai dalyvavo Valstybinio dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“ edukaciniame renginyje „Gedimino laiškas“.
Minėdamas Vilniaus vardo jubiliejų (prieš 695 m. rašytiniuose šaltiniuose pirmą kartą buvo paminėtas Vilniaus pavadinimas), Valstybinis dainų ir šokių ansamblis „Lietuva“, pakvietė mokinius pasiklausyti Vilniaus įkūrimo legendos, kartu perskaityti Gedimino laišką, kviečiantį įvairių tautų, religijų ir profesijų žmones atvykti į Lietuvos sostinę.
Edukacinio renginio metu mokiniai susipažino su Vilniuje įsikūrusių tautų: lietuvių, lenkų, rusų ir žydų, gyvenimo būdu bei papročiais. Kartu su ansamblio dalyviais mokėsi tautinių šokių, dainų bei žaidimų.
Džiaugiamės, kad jaunoji karta, kaip ir kunigaikštis Gediminas, yra draugiška ir atvira įvairių tautų žmonėms, jų kultūrai.


Parengė G. Zdanavičienė, I. Gustienė

 

 


 

2018 m. gegužės 15 d. Vilniaus Jeruzalės progimnazijos mokiniai Miglė Grigalavičiūtė, Aistė Volungevičiūtė ir Dovydas Šernas kartu su mokyklos socialine pedagoge Janina Ovčinikova dalyvavo Vilniaus miesto mokyklų socialinėje akcijoje „Darni šeima – pradžių pradžia“, skirtoje Tarptautinei šeimos dienai bei Lietuvos valstybės šimtmečiui paminėti. Mūsų mokyklos mokiniai kartu su kitomis 18 mokyklų pagamino ir demonstravo šeimos maketą, kuriuo buvo galima pasigrožėti Europos aikštėje gegužės 15 d. Dėkojame Vilniaus Jeruzalės progimnazijos administracijai, visiems mokytojams, mokiniams bei mokyklos darbuotojams, prisidėjusiems prie šeimos maketo kūrimo ir šios akcijos įgyvendinimo.  Kviečiame Jus pasinerti į akcijos šurmulį.

 

Vilniaus miesto mokyklų socialinė akcija „Darni šeima – pradžių pradžia“

 

 


 

TARPTAUTINIO „ERASMUS+“ PROJEKTO „ZOOMING IN“ „GOOD FOCUS“ DALYVIŲ IŠVYKA Į ITALIJĄ


Gegužės 1-8 d. Vilniaus Jeruzalės progimnazijos mokytojai ir mokiniai, tarptautinio projekto „Erasmus+“ dalyviai, vyko į Italiją, Cefalu miestą, esantį netoli Palermo. Į mokymosi stažuotę vyko istorijos mokytoja, projekto koordinatorė Ieva Jankauskienė, etikos mokytojas Aidas Zabelevičius ir du progimnazijos mokiniai – Matas Navikas (7a kl.) ir Tajus Šliužas (6a kl.).
Tarptautiniame projekte dalyvavo mokytojai ir mokiniai iš įvairių šalių: Lietuvos, Austrijos, Rumunijos, Turkijos, Vokietijos bei Reunjono. Projekte dalyvaujantys mokiniai gyveno italų šeimose, kurios juos labai svetingai priėmė. Projekto „Erasmus +“ dalyviai galėjo susipažinti su Italijos kultūra, šeimos tradicijomis, paragauti tradicinių, namie gaminamų patiekalų. Visi projekto dalyviai turėjo galimybę tobulinti savo anglų kalbos žinias.
Išvykos į Italiją metu vyko įvairios veiklos. Istituto Tecnico Statale Commerciale E Per Geometri Jacopo Del Duca mokykloje projekto dalyviai pristatė savo šalį, mokyklą, kultūrą, vaišino tradiciniais saldumynais. Vyko seminarai, kūrybinės dirbtuvės, susijusios su projekto tema – fotografija. Liceo Artistico Statale Diego Bianca Amato Cefalu mokykla, priėmusi dalyvius, pristatė mokinių, būsimų dizainerių, kurtus drabužius bei kitus meninius darbus. Šios mokyklos mokiniai parengė pristatymą visam miestui – pagrindinėje gatvėje „atgaivino“ paveikslus. San Mauro Castelverde e Castelbuono mieste, esančiame kalno viršūnėje, šokių kolektyvas šoko tradicinius šokius, pristatė Sicilijos kultūrą bei jos tradicijas. Projekto dalyviai apsilankė ir Gole di Tiberio kanjone, įtrauktame į UNESCO paveldo sąrašą.
Projekto dalyvius pasveikino ir Cefalu miesto meras Rosario Lapunzina, kuris, džiaugdamasis bendradarbiavimu, projekto šalių koordinatoriams įteikė Cefalu miesto medalius.
Prieš išvykdami į kelionę, progimnazijoje projekto „Erasmus +“ dalyviai parengė konkursą „Žvilgsnis į save“. Meniškiausias fotografijas bei piešinius jie eksponavo tarptautinėje parodoje.
Tarptautinis projektas „Erasmus +“ skatina mokytojų ir mokinių aktyvumą, motyvaciją, tarpkultūrinį bendravimą ir bendradarbiavimą, tobulina anglų kalbos įgūdžius.

Parengė projekto koordinatorė, istorijos mokytoja Ieva Jankauskienė ir etikos mokytojas Aidas Zabelevičius

 

 

 

 

 

 


 

Tarpmokyklinė viktorina „Moku žodį – žinau kelią“


Kalba – didžiausias, protėvių sukurtas, dvasinis žmogaus turtas. Mūsų visų pareiga tą turtą puoselėti ir saugoti.

Š. m. gegužės 7 dieną Jeruzalės progimnazijoje vyko Baltupių ir Jeruzalės progimnazijų pirmų klasių mokinių, lankančių logopedų pamokas, lietuvių kalbos viktorina „Moku žodį – žinau kelią“. Varžydamiesi tarpusavyje renginio dalyviai šmaikščiai pristatė savo komandas, deklamavo eilėraščius, pamėgdžiojo paukštelių balsus, minė mįsles... Mokiniai buvo labai aktyvūs, noriai ugdė bendravimo įgūdžius ir kūrybiškumą, tobulino kalbinę kompetenciją, gilino kalbos kultūros, tautosakos žinias, patyrė daug teigiamų emocijų.
Pralaimėjusių varžytuvėse nebuvo: abiejų mokyklų komandos surinko vienodą taškų skaičių.

Viktorinos dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis.

 


Parengė logopedė metodininkė A. Miškinienė

 

 


 

Mūsų progimnazijos mokiniai ne tik gerai moka anglų kalbą, bet ir yra kūrybingi. Tuo galite įsitikinti aplankę II a. fojė eksponuojamą parodą-konkursą „Poetry Corner“. Balandį pasaulis švenčia V. Šekspyro gimimo metines. Ta proga 5-7 klasių mokiniai kūrė eiles įvairiausiomis temomis: apie šeimą, draugystę, namus, šventes, Lietuvą ir netgi apie krepšinį.


Parodą-konkursą parengė anglų kalbos mokytojos: J.Dauknienė, M.Railienė ir R.Kuklytė

 

 


 

Projekto „Misija Sibiras“ pristatymas Vilniaus Jeruzalės progimnazijoje


Balandžio 18 d. progimnazijoje svečiavosi istorikas, projekto „Misija Sibiras“ dalyvis, Kauno miesto muziejaus darbuotojas Simonas Jazavita, kuris 5-ų ir 7-ų klasių mokiniams aktų salėje pristatė projektą bei papasakojo apie ekspediciją į Sibirą. 
Ekspedicijos „Misija Sibiras“ tikslas – ne tik sutvarkyti mūsų tautiečių trėmimų vietas, pastatyti atminimo simbolius, bet ir skatinti jaunuolius domėtis Lietuvos istorija bei išsaugoti ją ateities kartoms. Svečias mokiniams papasakojo savo įspūdžius, patirtus per ekspediciją, atskleidė skaudžią Lietuvos žmonių tremties temą, istorinį jos kontekstą.
Muziejininkas Simonas Jazavita 7b klasės mokiniams pristatė Kauno miesto muziejaus kilnojamąją parodą „Jonas Vileišis: tarnystė vardan Kauno ir Lietuvos“, kuri progimnazijoje bus eksponuojama kelias savaites.

 

 


 

Lietuvių kalbos pamoka pagal Selemoną Paltanavičių


Kodėl žinomas Lietuvos gamtininkas ir rašytojas Selemonas Paltanavičius rašo knygas vaikams? Kodėl paukščių kiaušiniai margi? Kokius laiškus žvėreliai rašytojui siunčia iš miško? Šiuos ir kitus klausimus prozininkas ir gamtininkas kovo 29 d. aptarė su Jeruzalės progimnazijos 2d klasės mokiniais ir jų mokytoja Rima Kalvinskiene.
Apsilankęs lietuvių kalbos pamokoje rašytojas pasakojo, jog vaikystėje labai mėgo skaityti ir nepaprastai mylėjo gamtą, tačiau knygų apie ją buvo labai mažai, todėl jis pats sau pasižadėjo - užaugęs būtinai parašys daug knygų apie gamtą, kurios būtų įdomios vaikams. Ir šį pažadą sėkmingai vykdo – rašytojas jau yra parašęs apie 60 įvairių knygų apie gamtą.  S.Paltanavičius mokiniams pasakojo, jog vaikams knygas stengiasi rašyti taip, kad jos nebūtų nuobodžios, daug dėmesio skiria piešiniams ir iliustracijoms, tuo labiau, kad jis pats ir fotografuoja gamtą.
Antrokai ne tik klausėsi rašytojui iš miško lapino ar kiškio atsiųstų laiškų, bet ir patys uždavinėjo klausimus, taip pat prašė S.Paltanavičiaus autografo ant savo pamėgtų rašytojo knygų. Lietuvių kalbos pamoka pasibaigė bendra nuotrauka su rašytoju ir jo knygomis.

Parengė 2d klasės mokinės Emilės mama Ineta Stravinskaitė- Janavičienė

 

 

 


 

Š. m. balandžio 18 d. (trečiadienį) Vilniaus Jeruzalės progimnazijos mokiniai: Austėja Buzytė, Tomas Stašionis, Laurita Korižskytė, Ignas Zaveckas, Edmundas Kunca bei Aloyzas Linkevičius, dalyvavo Vilniaus miesto renginyje – literatūrinėje popietėje „Jei nebijai skraidyti“, skirtoje Pasaulinei knygos dienai paminėti, kurią organizavo Vilniaus „Ryto“ progimnazija.
Renginio metu dalyviai susipažino su reikšmingiausiais vaikų literatūros istorijos įvykiais, stebėjo įvairių Vilniaus miesto ir šalies mokyklų mokinių parengtus pristatymus bei susitiko su dailininke ir knygų iliustratore Marija Smirnovaite.
Mūsų progimnazijos mokiniai parodė parengtą literatūrinę – meninę inscenizaciją „Knygos mus moko skraidyti“, sukurtą remiantis K. Kasparavičiaus literatūrine pasaka „Skraidančios knygos“. Rengdami literatūrinę inscenizaciją, mokiniai skaitė rašytojo K. Kasparavičiaus knygas, analizavo literatūros ir dailės sąsajas, kūrė savo kūrybos ketureilius. Pasirodymo metu mokiniai atskleidė skaitymo svarbą, knygos reikšmingumą, literatūros ir dailės ryšį, žaismingai priminė kitiems renginio dalyviams patarles ir priežodžius apie knygą bei skaitymą, vaizdžiai iliustravo skaitančio vaiko skrydį.


Mokinius parengė lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos metodininkės Gražina Zdanavičienė ir Ilona Gustienė.

 


2018 m. balandžio 14 d.  Lietuvos edukologijos universitete vyko 6-12 klasių mokinių XVIII  Nacionalinis Č. Kudabos geografijos konkursas, kuriame dalyvavo Jeruzalės progimnazijos mokinai: Justinas Letukas (6a) ir Lukrecija Meldaikytė (8c). Sveikiname Justiną Letuką (6a), Nacionaliniame Č. Kudabos geografijos konkurse užėmusį V vietą.

Jeruzalės progimnazijos geografijos mokytoja Aurelija Kuckaitė

 

 

 


 

Š. m. kovo 19-23 dienomis mūsų mokykloje vyko Pasaulinei Žemės dienai skirti renginiai. Renginio tema: „Paukščių sugrįžimas“. Tikslas – paskatinti mokyklos mokinių ir mokytojų bendradarbiavimą, siekiant kurti vertybines gamtosaugos nuostatas. Dalyvavo 5-8 klasių mokiniai, vadovaujami mokytojų: D. Paškevičienės, D. Steponavičienės, H. Žavoronok, A. Kuckaitės.
Mokiniai noriai dalyvavo įvairiose veiklose.  Penktokai per gamtos pamoką rašė laišką paukšteliui. 7b klasės mokinės skaitė pranešimus „Paukščių sugrįžimas“ pirmų  klasių mokiniams. Vadovaujami biologijos mokytojos D. Paškevičienės 7b klasės mokiniai persodino gėles, 8b klasės mokiniai iškėlė inkilėlius paukšteliams perėti. Technologijų mokytoja D. Steponavičienė, kartu su mokiniais puošė mokyklos erdves, kartu su sveikatos specialiste skaitė paskaitas „Sveikatai palanki pavasarinė mityba“. Matematikos mylėtojai išleido stendą „Paukščiai ir matematika“, rengė viktoriną pirmų  klasių mokiniams „Įdomioji matematika“, skirtą Pasaulinei Žemės dienai paminėti. Į biologijos ir gamtos pamokas buvo integruota filmų peržiūra apie Žemės atsiradimą. Mokiniai ir mokytojai noriai lankė geografijos muziejuje parengtą parodą „Pažink žemę“ (A.Kuckaitė).

Parengė biologijos mokytoja metodininkė D. Paškevičienė.

 

 


2018 m. kovo 19–23 dienomis Vilniaus Jeruzalės progimnazijoje vyko tradicinė veiksmo savaitė BE PATYČIŲ. Visi mokyklos mokiniai turėjo galimybę dalyvauti įdomiose veiklose: 1 – 8 klasių mokiniai dalyvavo penktokų organizuotoje akcijoje „Ačiū, labas“, noriai kūrė savo klasės draugystės skulptūrą, dalyvavo nuotaikingoje šeštokų organizuotoje akcijoje „Bendraukime gyvai“. Mokiniai kūrė ketureilius tema „Draugystė“, dalyvavo socialinėje akcijoje „Pagarbių santykių pica, kuria malonu dalintis“ bei tarpusavyje diskutavo apie pagarbius santykius. Aštuntų klasių mokinių atstovai vyko į Vilniaus Žvėryno gimnaziją, kurioje žaidė draugiškas tarpmokyklines krepšinio ir stalo teniso varžybas. Mokinių taryba 5–8 klasių mokiniams suorganizavo filmo peržiūrą. Per klasės valandėles buvo kalbama ir apie saugumą internete.
Dėkojame visiems mokiniams, mokytojams, klasių vadovams, tėvams bei mokyklos personalui už pagalbą įgyvendinant gražias ir prasmingas idėjas, skirtas veiksmo savaitei BE PATYČIŲ.

 

 

 


 

2018 m. kovo 10 d. LR Seime Kovo 11-osios Akto salėje įvyko nacionalinio konkurso „Lietuvos istorijos žinovas“ II etapas, kuriame dalyvavo 200 geriausiai pasirodę  I etape dalyviai.  Konkurse dalyvavo Vilniaus Jeruzalės progimnazijos 6 klasės mokinys Dominykas Aldonis (mokytoja R.Tomkuvienė). Dalyvius sveikino Seimo Valstybės istorinės atminties komisijos pirmininkas A.Gumuliauskas, Nepriklausomybės Akto signatarų klubo prezidentė B. Valionytė ir Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos pirmininkė Ž. Vaškevičienė, Seimo Pirmininkas  V. Pranckietis. Iš renginyje dalyvavusių progimnazijų moksleivių geriausiai pasirodė K.Margis (Kretingos rajono Salantų gimnazija), iš gimnazijų moksleivių – D.Vidžiūnas (Biržų „Saulės“ gimnazija).

 

 

 


 

2018 m. kovo 8 d. įvyko Vilniaus Jeruzalės progimnazijos direktoriaus susitikimas su 5-8 klasių  pirmūnais. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R.Tomkuvienė apibendrino 2017/2018 m. m. I  ir II trimestro mokinių mokymosi rezultatus. Pasidžiaugė, kad II trimestrą 42 mokiniai baigė labai gerais ir gerais įvertinimais (I trimestrą buvo 33). Susitikimo metu įteiktos padėkos už labai gerus  mokymosi rezultatus.

 

 


 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas Vilniaus Jeruzalės progimnazijoje


Š. m. kovo 5-9 d. progimnazijoje vyko renginiai, skirti 28-osioms Nepriklausomybės atkūrimo metinėms paminėti. Mokiniai parengė stendą, kuriame nurodė svarbiausius faktus, susijusius su Kovo 11-ąja, o progimnazijos erdves papuošė dailės būrelio „Paletė“ paroda „Lietuva vėliavos spalvose“ (mokytoja S. Gudelionienė).
Kovo 9 d. mokiniai buvo ugdomi kitose erdvėse: dalyvavo edukaciniuose renginiuose, vyko į pasirinktus muziejus. 5-8 klasių mokiniai dalyvavo edukacinėse pamokose Radvilų muziejuje, Saugomų teritorijų lankytojų centre, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje, Nacionalinėje teismų administracijoje, Valstybiniame Vilniaus Gaono žydų muziejuje, vyko į „Skalvijos“ kino teatrą, kuriame žiūrėjo edukacinį filmą „Gerumo stebuklas” (programa „Mokausi iš kino”).
Pradinių klasių mokiniai kovo 9 d. ryte progimnazijos koridoriuose giedojo Lietuvos valstybės himną (akcija „Giedokime tautišką giesmę visi“), o 5-ų klasių mokiniai dalyvavo viktorinoje „Ar moki Lietuvos istoriją?“. Mokiniai buvo parengę komandos pavadinimą, šūkį, emblemą, o palaikymo komandos – plakatus. Mokiniai atsakinėjo į įvairius klausimus, susijusius su Lietuvos istorija, asmenybėmis, švietimu ir mokslu Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje, žymiausiomis Lietuvos vietomis. Viktorinoje I vietą iškovojo 5c klasės komanda (klasės vadovė E. Urbonienė).
Progimnazijos 2-ų klasių mokytojos organizavo renginį, skirtą Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Renginio metu pradinių klasių mokiniai deklamavo eilėraščius apie Lietuvą, dainavo lietuviškas dainas, pristatė svarbiausius Lietuvos istorijos įvykius.

Parengė istorijos mokytoja Ieva Jankauskienė

 

 

 


 

Šiais mokslo metais Vilniaus Jeruzalės progimnazijos 6a ir 7b klasių mokiniai dalyvavo respublikiniame skaitmeninių žemėlapių konkurse „Mano žemėlapis Lietuvai“, skirtame atkurtos Lietuvos šimtmečiui paminėti. Konkurso dalyviams  buvo suteikta galimybė trejus metus nemokamai naudotis  GIS skaitmeninių žemėlapių kūrimo įrankiais. 6a klasės mokiniai  kūrė skaitmeninį žemėlapį „Lietuvos mokyklų muziejai“, o 7b – Lietuvos laisvės šaukliai”.

Kovo 9 dieną  6a klasės mokiniai: Pijus Gumbaragis, Rytis Slavinskas ir Tautvydas Januška, bei 7b klasės mokiniai: Joris Baležentis, Austėja Narkevičiūtė ir Agnė Mozerytė, dalyvavo  konkurso „Mano žemėlapis Lietuvai“  konferencijoje, kuri vyko Krašto apsaugos ministerijoje. Septintokų grupė, parengusi ir pristačiusi skaitmeninį žemėlapį „Lietuvos laisvės šaukliai“, pelnė II vietą. Mokiniai buvo apdovanoti diplomais ir atminimo dovanomis.

Respublikinio skaitmeninių žemėlapių konkurso „Mano žemėlapis Lietuvai“ dalyviai įgijo įdomios ir naudingos patirties, susipažino su GIS žemėlapių naudojimu karo tarnyboje, dalyvavo edukaciniame renginyje „Pažintis su kareiviška  ekipuote ir apranga“, lankėsi Valstybės pažinimo centre.

Parengė geografijos mokytoja Aurelija Kuckaitė

 

 


Kasmet kovo pradžioje visa mokykla nekantriai laukia Kaziuko mugės. 2-4-tų klasių mokiniai iš anksto ruošia rankdarbius ir galvoja, kuo nustebinti  pirkėjus. Vyresnieji mokiniai ir mokytojai žino, kad šią dieną  tikrai nebus lengva išsirinkti gražiausią, originaliausią rankdarbį ar skaniausią saldumyną - jų čia tokia gausybė! Nors mugė vyko net dviejuose mokyklos aukštuose, pradinukų ruoštos gėrybės buvo  išparduotos per dvi pertraukas.

 

 


 

Lietuvos šimtmečio minėjimas Vilniaus Jeruzalės progimnazijoje


Vilniaus Jeruzalės progimnazija džiaugsmingai pasitiko Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. Mokiniai ir mokytojai papuošė mokyklos langus Lietuvos vėliavos spalvų tautinių motyvų karpiniais. Progimnazija pasipuošė geltonos, žalios ir raudonos spalvos šviesomis. 1-4 klasių mokiniai parengė piešinių parodą „Piešiu Lietuvai“, o 3 klasių mokiniai – instaliaciją „Mes mylim Lietuvą“ bei stendą „Švęskime Lietuvos valstybės atkūrimo 100-etį“. Vasario 12-14 dienomis per pertraukas skambėjo lietuvių patriotinės dainos. Ilgosios pertraukos metu mokiniai žiūrėjo filmų apie Lietuvos valstybės atkūrimą ištraukas. Dalykų mokytojai rengė temines integruotas pamokas, susijusias su Lietuvos istorija.
Vasario 14 dieną pradinių klasių mokiniai dalyvavo progimnazijos patriotinių dainų festivalyje „Daina Lietuvai“, o vasario 15 dieną Mokinių taryba inicijavo akciją „Giedokime tautišką giesmę visi“. Vasario 15 dieną įvyko Šimtmečiui skirtas, tradiciniu tapęs patriotinių dainų konkursas „Daina Lietuvai“, kuriame dalyvavo 5-8 klasių mokiniai. Šiemet originaliausi ir kūrybiškiausi tapo 5a klasės mokiniai (klasės vadovė H. Žavoronok) ir 7b klasės mokiniai (klasės vadovė D. Paškevičienė). Šie metai ypatingi, todėl konkurso metu kiekviena klasė ne tik dainavo patriotines dainas, bet ir pristatė socialinę iniciatyvą „Klasės dovana Lietuvai“. Dovanos Lietuvai buvo pačios įvairiausios: mokiniai rengė projektus, temines klasės valandėles pradinukams, gamino inkilus paukšteliams,  lankėsi VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filiale, „Gelbėkit vaikus“ Fabijoniškių vaikų dienos centre „Svajonių laivas“, Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ benamių dienos centre, aplankė buvusią mūsų mokyklos muzikos mokytoją senjorę Liolę Furmanavičiūtę, kuriai padėjo atlikti buities darbus.
Per mokinių atostogas progimnazijos mokytojai lankėsi Signatarų namuose, kuriuose šiuo metu eksponuojamas Lietuvos Nepriklausomybės akto originalas bei Vilniaus Jeruzalės progimnazijos ir kitų mokyklų mokinių pasirašytas „Pasižadėjimas Lietuvai“.

Parengė istorijos mokytoja I.Jankauskienė


 


Artėjant Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmečiui, prasmingai šį įvykį paminėti siekia kiekvienas lietuvis. Nesvarbu kokio amžiaus jis būtų, ar kokioje šalyje begyventų. Šiomis dienomis vis dažniau išgirstami  mums taip svarbūs žodžiai: Lietuva, Tėvynė, Gimtinė…
Vasario 14 d. Jeruzalės progimnazijoje vyko pradinių klasių mokinių  festivalis „Daina Lietuvai“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. Skambėjo dainos apie Lietuvą, jos gamtą, žmones, vėliavą, partizanus, laisvę... Festivalį dalyviai užbaigė mokinių, mokytojų ir svečių sudainuota šimtmečio daina „Lietuva brangi“.

 

Organizatoriai


 


 

Vasario 14 d. Grigiškių pradinėje mokykloje vyko šalies pradinių klasių mokinių dailės darbų paroda – konkursas „Piešiu Lietuvą“. Paroda skirta atkurtos Lietuvos 100-ečiui paminėti. Parodai – konkursui pateikta virš 100 piešinių iš 23 Lietuvos mokyklų. Mokinius ruošė 41 pedagogas. Konkurso laureatais tapo 4b klasės mokiniai Ugnė Dačiulytė ir Ieva Verbickaitė (piešinys „Barbora Radvilaitė“) bei Aušrinė Žukauskaitė ir Mantautas Navickas (aplikacija „Antanas Smetona“). Mokinius  parodai rengė klasės vadovė Asta Urbietytė-Raižienė.

 

 


3-ių klasių instaliacija „Mes mylim Lietuvą“, skirta Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios dienoms paminėti.

Atsakingos mokytojos: V.Černienė, E.Jauniškienė, J.Kaubrienė, J.Macevičienė

 

 


 

Susitikimas su būsimais pirmokais

2018 m. vasario 10 d.  mokslo ir žinių fėja pakvietė į Vilniaus Jeruzalės progimnaziją būsimus 2018-2019 m.m. pirmokus. Progimnazijos  direktorius Linas Vasarevičius vaikus ir jų tėvelius supažindino su mokyklos veikla. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Rėkuvienė pakvietė pakeliauti po progimnaziją. Ketvirtokai pristatė savo veiklas. Vaidino pasaką „Pelenė“. Visi būsimieji pirmokai buvo apdovanoti mokslo ir žinių fėjomis.

Parengė pradinio ugdymo mokytoja: Asta Luzginiene

 

 


Vasario 6 d. Vilniaus Jeruzalės progimnazijos 5-6 klasių mokinių rinktinė dalyvavo Vilniaus miesto 1-ajame estafečių varžybų etape „Drąsūs, stiprūs, vikrūs". Rungtynės vyko Vilniaus Balsių progimnazijoje. Mokiniai varžėsi 9 estafetėse. Nugalėtojais tapo Vilniaus Balsių progimnazijos mokiniai. Visi varžybų dalyviai  džiaugėsi patyrę daug įspūdžių.

Parengė kūno kultūros mokytoja A. Vilutienė

 

 


2018 m. vasario 5 d. ir 7 d. Vilniaus Jeruzalės progimnazijos septintų ir aštuntų klasių mokiniai susitiko su Saugaus miesto departamento Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos ir teisenos poskyrio specialistėmis Dovile Šulčiene bei Vytaute Mažeikiene. Mokiniams buvo priminti viešosios tvarkos reikalavimai Vilniaus mieste. Specialistės kalbėjo tiek apie pageidaujamą, tiek apie nepriimtiną elgesį. Susitikimo metu buvo pateikta įdomių pavyzdžių ir leista mokiniams patiems nustatyti priimtino elgesio ribas jų amžiaus vaikams būdingose situacijose.

Parengė socialinė pedagogė Janina Ovčinikova

 

 


 

Vilniaus miesto 5–8 klasių mokinių meninio skaitymo konkursas


Sausio 25 d. (ketvirtadienį) Vilniaus jėzuitų gimnazijoje vyko Vilniaus miesto 5-8 klasių mokinių meninio skaitymo konkursas, kuriame mūsų progimnazijai atstovavo 7c klasės mokinys Aloyzas Linkevičius ir 6b klasės mokinė Eglė Jaraitė (mokyt. N. Delnickienė).
Vilniaus miesto meninio skaitymo konkurse dalyvavo devyniasdešimt mokinių iš įvairių Vilniaus mokyklų. Vertinimo komisiją sudarė Lietuvos nacionalinio dramos teatro aktorė Rasa Samuolytė, OKT / Vilniaus miesto teatro aktorius Darius Gumauskas bei LEU teatro edukologijos dėstytoja Eugenija Sutkutė,  kurie po ilgų diskusijų išrinko geriausius 5–8 klasių skaitovus.
Sveikiname Vilniaus Jeruzalės progimnazijos 7c klasės mokinį Aloyzą Linkevičių (mokyt. I.Gustienė), pelniusį paskatinamąjį prizą.

Parengė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja I. Gustienė

 

 


Sausio 23 d. Vilniaus Jeruzalės progimnazijoje vyko 1-4 klasių mokinių meninio skaitymo konkursas „Ir knyga mane augino".
Pirmąsias vietas pelnė 2 d klasės mokinys Matas Bernatavičius ir 4 d klasės mokinė Karina Čepaitė. Šie mokiniai mūsų progimnazijai atstovaus Vilniaus mieste.

Organizatoriai

 

 


Lietuvos valstybės šimtmečio atkūrimo proga š. m. sausio 23 d. (antradienį) 5b ir 6a klasės mokiniai vyko į Vilniaus Santaros klinikų filialą. Mokiniai lankėsi Vaikų ligoninės traumatologijos ir ortopedijos skyriuose, kuriuose gydomi traumas patyrę vaikai ir paaugliai. Norėdami pasveikinti ligoniukus Lietuvos gimimo proga bei palinkėti jiems kuo greičiau pasveikti, kiekvienas mokinys parengė dovanų: vaikams ir paaugliams skirtų knygų, žaidimų, galvosūkių bei dėlionių.
Atvykę į traumatologijos ir ortopedijos skyrius, mokiniai apsilankė žaidimų kambariuose, kuriuose susirinkusiems ligoniams bei ligoninės personalui parodė parengtą programą: dainavo konkursui „Daina Lietuvai“ rengtą dainą „Rudens naktis“ bei skaitė per mokyklos Meninio skaitymo konkursą deklamuotus tekstus.
Po pasirodymo progimnazijos mokiniai įteikė vaikams bendraklasių nupintas draugystės juosteles bei apelsinus. Bendraudami su ligoninėje besigydančiais vaikais, mokiniai suprato, kaip svarbu  būti atsargiems ir sveikiems, o ištikus nelaimei padėti kitiems.
Atsisveikindami su ligoniais, mokiniai dar kartą palinkėjo jiems kuo geičiau pasveikti ir pasveikino Lietuvos gimimo proga. Vaikų ligoninės atstovė spaudai tinklalapyje paskelbė informaciją apie Vilniaus Jeruzalės progimnazijos mokinių apsilankymą.
Ačiū tau, Lietuva, kad esi, kad skatini mus burtis ir daryti gerus darbus.


Parengė I. Gustienė ir G. Zdanavičienė

 

 

 


Jei nori teisybę kalbėt apie Tėvynę, vienintelis žodis – gyvenimas tavo. (V. Šimkus)

Sausio 18 d. aktų salėje susirinko 25 5-8 klasių meninio skaitymo konkurso dalyviai. Šis konkursas skirtas artėjančiam Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti. Kad konkurso dalyviams būtų drąsiau, renginio pradžioje eiles deklamavo ir prozos ištraukas skaitė mokytojai: vertinimo komisijos pirmininkė Nijolė Delnickienė, etikos mokytojas Aidas Zabelevičius bei konkurso organizatorė Rita Rėkuvienė. Na, o pasibaigus konkursui ir susumavus rezultatus paaiškėjo, kad progimnazijai Vilniaus mieste vyksiančiame meninio skaitymo konkurse atstovaus Aloyzas Linkevičius (7c kl.) ir Eglė Jaraitė (6b kl.). Linkime jiems sėkmės.

Parengė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja R. Rėkuvienė

 

 


 

Sausio 13-osios minėjimas Vilniaus Jeruzalės progimnazijoje


Vilniaus Jeruzalės progimnazija iškilmingai paminėjo Sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dieną. Visą savaitę progimnazijoje vyko integruotos pamokos bei renginiai, skirti šiai dienai atminti. Antro aukšto stendą papuošė neužmirštuolės bei mokinių mintys apie tai, kas yra laisvė.
Sausio 9-10 dienomis 5-ų klasių mokiniams istorijos pamokos vyko netradicinėje aplinkoje – Muitinės muziejuje, kuriame jie susipažino su muitinės istorija nuo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikų iki Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo laikotarpio. Per edukacinę pamoką originalioje ekspozicijoje, skirtoje Medininkų tragedijai atminti, mokiniai išsamiau buvo supažindinti su 1991 m. liepos 31 d. įvykiais. 
Sausio 10 d. progimnazijos aktų salėje 4-8 klasių mokiniai dalyvavo edukacinėje pamokoje, per kurią buvo pristatyta instaliacija „Tautiška giesmė“. Tai unikalus, pasaulyje analogų neturintis kūrinys, sujungiantis mokslo (fizikos, akustikos, fonologijos), meno (tekstilės, muzikos, poezijos) bei technologijų (spektrografinės analizės, žakardinio audimo, optikos, iliuminacijos, instaliacijos) sritis. Tai pirmas atvejis pasaulyje, kai garsas buvo išaustas ir Lietuvos himną šiandien galime ne tik girdėti, matyti, bet ir paliesti. Instaliacijos idėjos autorius ir projekto vadovas Julius Žėkas, pristatydamas originalų kūrinį, paaiškino mokiniams, kaip vyksta sudėtingi fizikos reiškiniai, bei susiedamas savo idėją su Lietuva ir jos Nepriklausomybe, pabrėžė Sausio 13-osios svarbą kiekvienam lietuviui.
Sausio 12-os ryte vyko akcija „Giedokime tautišką giesmę kartu“ – visa progimnazijos bendruomenė giedojo tautišką giesmę. Po jos vyko akcija „Praeitis gyva, nes liudija“ – mokyklos erdvėse buvo uždegtos žvakelės už Laisvės gynėjus, o per pirmąją pamoką mokytojai mokiniams pasakojo apie Sausio 13-osios nakties įvykius ir jų reikšmę.
Pasidalyti Sausio 13-osios įvykių prisiminimais bei atskleisti to meto tarptautinę situaciją atvyko Sausio 13-osios įvykių dalyviai, Lietuvos Edukologijos universiteto istorikai Inga ir Tomas Baranauskai, kurie 7-ų klasių mokiniams vedė netradicinę istorijos pamoką.
5-ų klasių mokiniai dalyvavo renginyje „Eik taip, kaip eina laisvė“, skirtame Laisvės gynėjų dienai paminėti. Progimnazijos vaikų choras padainavo dainą „Kokia nuostabi, Lietuva esi“. Renginyje savo patirtimi pasidalijo ir į mokinių klausimus atsakinėjo Seimo narys Juozas Olekas.

Parengė istorijos mokytoja I.Jankauskienė

 

 


 

Po tos nakties išauš nauja diena,

Ji bus visiems Karaliaus dovana.

Tad ilgai širdy švies šventa naktis,

Nes jos giesmėj meilė ir viltis...

(R.Skučaitė)


2017 m. gruodžio 21 d. Vilniaus Jeruzalės progimnazijos bendruomenė susirinko į Adventinį renginį „Kalėdoms artėjant“. Skambėjo adventinės muzikos garsai, kuriuos dovanojo gerbiamos viešnios iš Vilniaus Juozo Tallat- Kelpšos konservatorijos – smuikininkė Dalia Šešelgienė ir pianistė Saulė Lapėnaitė. Kalėdinėmis giesmėmis džiugino bendruomenės choras (vadovė muzikos mokytoja Vida Šapkienė). Sveikinimo žodį mokyklos bendruomenei tarė progimnazijos direktorius Linas Vasarevičius, Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos diakonas Gabrielius, progimnazijos mokinių taryba. Prie šventinio stalo dalinomės Kalėdaičiais, šiltais žodžiais ir šypsenomis.

Renginį organizavo progimnazijos Socialinių mokslų ir dorinio ugdymo metodinės grupės vadovė geografijos mokytoja Aurelija Kuckaitė.

 

 

 


Šv. Kalėdų naktį
Paslapčia prabyla gyvulėliai...
Jų paslaptį težino
dangus ir žvaigždės...
Stebuklinga Kalėdų dvasia
tepripildo širdis
šiluma ir meile.

Laukdami gražiausių žiemos švenčių, progimnazijos ketvirtokai gamino žaisliukus iš siūlų kalėdinei eglutei papuošti.

4a klasė (mokytoja I.Dutkevičienė) – gamino ziukučius
4b klasė (mokytoja A.Urbėtytė) – briedžiukus
4c klasė (mokytoja A.Ruškienė)  – avinėlius
4d klasė (mokytoja A.Luzginienė) – pelėdžiukus

Pagaminę žaisliukus papuošėme kalėdinę eglutę.

Projekto vadovė: vyr. mokytoja A.Ruškienė.

 

 


 

Vilniaus Jeruzalės progimnazijai – 80

Kiek daug durų, kviečiančių įeiti!
Kiek daug veidų, atspindinčių viltį!
Aštuoniasdešimt rugsėjų, skambančių širdy...
Ir aštuoniasdešimt tūkstančių žingsnių
Prie vienintelių durų slenksčio...2017 m. lapkričio mėnesį Vilniaus Jeruzalės progimnazija minėjo 80-ies metų jubiliejų. Mokyklą papuošė proginiai stendai, bendruomenės meninės instaliacijos: „Mokyklos I laidos abiturientų, mokytojų bei progimnazijos mokinių rankdarbiai“, „Mūsų mokykla“, „Šypsena Jeruzalės progimnazijai“, „Mūsų mintys apie mokyklą“. Lapkričio 24 d. Šventojo Kryžiaus Atradimo bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios. Tos pačios dienos popietę progimnazijos aktų salėje vyko šventinis koncertas „Šypsena mūsų mokyklai“, kuriame dalyvavo progimnazijos dainų ir šokių ansamblis „Patrepsėlis“, šiuolaikinių šokių grupė „Guma“, teatro studija, mokyklos mokinių ir bendruomenės choras. Žiūrovus maloniai nustebino progimnazijos aštuntokų  ir mokytojų parengta meninė inscenizacija – impresija  „Pažvelk pro mokyklos langą...“, Pauliaus Stanulionio (8b) meninis filmas „Šypsena mano mokyklai“, Lauritos Korižskytės (5a) ir Martino Versecko (6a) paslaptinga kelionė po mokyklą ieškant mokyklos Dvasios, atskleidusi progimnazijos bendruomeniškumo paslaptį. Vilniaus Jeruzalės progimnazijos 80-ies metų jubiliejaus proga bendruomenę sveikino direktorius Linas Vasarevičius ir garbingi svečiai: LR Seimo nariai – Dainius Kreivys, Juozas Olekas, Vilniaus mero patarėjas Albertas Lakštauskas, Kalvarijų parapijos kunigas Mozė, Vilniaus Balsių progimnazijos direktorė Loreta Kačiušytė – Skramtai, Vilniaus Senvagės gimnazijos direktorė Ana Staniukėnienė, Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokyklos atstovas Gediminas Kašėta, LRT žurnalistė Eglė Bučelytė, Vilniaus Jeruzalės progimnazijos mokyklos tarybos pirmininkas Gediminas Lukaševičius, buvęs progimnazijos mokinys aktorius Mantas Cegelskas, Vilniaus Jeruzalės mokyklos I laidos abiturientai bei jų atstovas Leopoldas Tarakevičius, Vilniaus ,,Ąžuolyno“ progimnazijos  liaudies šokių kolektyvo jaunuolių grupė „Ąžuolėlis“.
Pavakary Vilniaus Jeruzalės progimnazijos stadioną nušvietė ir mokyklos jubiliejaus proga dar kartą visus pasveikino įspūdingos, įvairiaspalvės fejerverkų puokštės.
Dėkojame svečiams už šiltus sveikinimus ir linkėjimus.
Ačiū mokiniams, jų tėvams bei mokytojams už šypsenas ir mažą stebuklą – didelę kūrybingą bendruomenės širdį.

 

Daugiau nuotraukų

 


Adventiniai skaitiniai
Gruodis – mėnuo, kai grožimės šerkšnu pasidabinusiais medžiais, sniego patalu užsiklojusia žemele. Tačiau gruodis pasikeitimus atneša ne tik į gamtą, bet ir į mūsų sielas.
Tai – viltingo laukimo, susikaupimo  ir ramybės, jaukių vakarų  mėnuo. Tai metas, kai už lango medžių šakas lenkia šiaurys ir norisi, patogiai įsitaisius, klausytis pasakojimų...
Adventas.
Kad laukimas neprailgtų, pirmokėliai klausėsi skaitomų adventinių istorijų.
Mokinukai ir jų mokytojos nuoširdžiai dėkoja skaičiusiems: muzikos mokytojai Vidai, raštinės darbuotojai Vaidai, direktoriui Linui, dovanojusiems progimnazijos mažiausiems kelionę į adventinės pasakos šalį.

 

Parengė mokytoja I.Charužienė

 

 

 


Lapkričio 23 dieną Vilniaus Jeruzalės progimnazijos aštuntokai dalyvavo Vilniaus Senvagės gimnazijos organizuojamame renginyje „Vardan tos Lietuvos“, kuriame buvo minima Lietuvos kariuomenės diena. Išklausėme jaunųjų šaulių bei kariuomenės atstovų paskaitas. Konkurse buvo keturi etapai:  5 Vilniaus m.progimnazijos varžėsi kliūčių įveikimo, rikiuotės, patriotinės dainos bei kariuomenės istorijos viktorinos rungtyse. Po įnirtingos kovos mūsų progimnazijai pavyko iškovoti garbingą trečiąją vietą. Ačiū Vilniaus Senvagės gimnazijai už puikų renginį, gautą patirtį bei žinias.

 

Parengė mokytoja A.Kekelija ir 8b kl. mokinės

 


2017 m. lapkričio 13-17 d.  Vilniaus Jeruzalės progimnazijoje  minima Tolerancijos savaitė. Šių metų tolerancijos simbolis – rankos.  1-4 klasių mokiniai karpė rankas, ant kurių užrašė  mandagumo, pagarbos žodžius. Iš rankų suformuotos saulės papuošė  mokomųjų kabinetų duris. O 5-8 klasių mokiniai iš rankų sukūrė „Tolerancijos vaivorykštę". Klasių vadovai su mokiniais nagrinėjo žodžio tolerancija reikšmę ir prasmę bei ieškojo jos pavyzdžių istorijoje ir kasdienėse situacijose.

Parengė etikos mokytojas A.Zabelevičius

 

 


Lapkričio 10 dieną mūsų progimnazijoje vyko Vilniaus miesto mokyklų mokinių, gimusių 2007 m. ir jaunesnių pirmojo pogrupio kvadrato varžybos. Sulaukėme svečių iš Balsių progimnazijos ir Vladislavo Sirokomlės gimnazijos. Mūsų komanda nepatyrė nei vieno pralaimėjimo ir, iškovojusi pirmąją vietą, pateko į ketvirtfinalį.

 

Komandos vadovė Jūratė Mažvilienė

 


2017 m. lapkričio 7-9 d. Vilniaus Jeruzalės progimnazijos 2-8 klasių pirmūnai, konkursų, olimpiadų prizininkai, laureatai  vyko į edukacines keliones. Mažiausieji išvyko į Kernavę. Lankė ankstyvosios kunigaikštystės epochą menančius piliakalnius. Dalyvavo edukacinėje programoje „Grūdo kelias“, kuriame susipažino su sėjos, derliaus nuėmimo tradicijomis ir papročiais. 4-6 klasių mokiniai išvyko į Medininkus, kur lankėsi viduramžių gynybinėje pilyje. Čia dalyvavo monetų kaldinimo edukacijoje. Užsiėmimo metu mokiniai supažindinti su trumpa pasaulio ir Lietuvos pinigų istorija, dalyvavo praktiniame užsiėmime – sukūrė savo pinigus. Vyresni mokiniai išvyko į Trakus. Dalyvavo edukacinėje programoje „Riterystė viduramžiais“.  Lankėsi Angelų kalvoje,Užutrakyje.Visi grįžo su puikia nuotaika, kupini įspūdžių.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rima Tomkuvienė

 

 


Gatvės gimnastika – puikus būdas skatinti jaunimą gyventi aktyviai

2017 m. lapkričio 8 d. Vilniaus Jeruzalės progimnazijoje vyko projektas ,,Atrask gatvės gimnastiką“.

Tai socialinis projektas, kurio pagrindinis tikslas – informuoti Vilniaus mokyklų vaikus ir jaunimą apie sveiko gyvenimo būdą, svarbą, skatinti atsisakyti žalingų įpročių. Kartu motyvuoti jaunimą sportuoti, judėti bei savo pavyzdžiu rodyti, kad sveikas gyvenimo būdas yra madingas ir labai reikalingas.

Iniciatyvos „Atrask gatvės gimnastiką“ metu buvo pristatomi gatvės gimnastikos pagrindai bei privalumai. Mokiniai galėjo ugdyti darbo komandoje gebėjimus, sužinoti, kaip tinkamai atlikti gatvės gimnastikos pratimus.

Gatvės gimnastikos komandos „Project Mayhem“  turo per mokyklas metu vyko specialios parodomosios varžybos, rungtys, kuriose savo jėgas galėjo išbandyti skirtingų klasių mokiniai. Ištvermingiausiųjų  projekto dalyvių laukė staigmenos.

 


2017 m. spalio 18 d. 7c ir 8c klasės mokiniai (Aistė Volungevičiūtė, Valerija Grunenkova, Ieva Butkutė, Aurelija Damijenaitytė, Valentinas Godliauskas, Donatas Laucius, Emilija Zaskalkova) kartu su progimnazijos socialine pedagoge Janina Ovčinikova lankėsi Senjorų socialinės globos namuose, kuriuose vyko rudenėlio šventė. Šventės metu mokiniai kartu su globos namų gyventojais bei socialiniais darbuotojais kūrė rudens kompozicijas ir dalyvavo pačių globos namų darbuotojų pagamintų rudens gėrybių patiekalų rinkimuose. Šventėje netrūko skambios muzikos ir geros nuotaikos. Džiaugiamės galėję prisijungti prie jaukios šventės ir prasmingai praleisti laiką kartu. 

 

 


 


 

Praėjo kardeliais, jurginais ir astromis kvepiantis rugsėjis. Prasidėjo spalis. Žemė įmuro, rytai        sublizgėjo šalna, orūs klevai raudonai nudažė lapų karpinius, raudonais karoliais pasipuošė šermukšniai...

- Žiūrėk, kokios raudonos kekės... Priskinkime šermukšnių mūsų mokytojai. Ji apsidžiaugs!

Mergaitė palenkė šakelę ir nuskynė vieną uogą. Paragavo... Uoga ištiško tarp dantų, burnoje pajuto karstelėjusį saldumą, ir širdį užliejo gaiva.

- Priskinkim... Mokytoja tikrai apsidžiaugs...

2017 m. spalio 5 d. Vilniaus Jeruzalės progimnazijoje minėjome Tarptautinę Mokytojų dieną. Mokykla pasipuošė šermukšnių šakelėmis, spalvingais stendais, mokinių pieštais mokytojų portretais. Anksti ryte, skambant nostalgiškoms S. Povilaičio dainoms, mokytojus sveikino 6c klasės mokiniai. Po pamokų mokyklos aktų salėje vyko nuotaikingas šventinis koncertas. Renginyje šauniai pasirodė 6a klasės mokiniai: E. Miežytė, K. Čertovč, T. Šliužas, M. Verseckas, R. Dzeventkauskas, I. Palekas ir P. Gumbaragis, kurie vaidino netikėtai į mokyklą atvykusius garbingus svečius bei nešykštėjo progimnazijos direktoriui, pavaduotojoms ir mokytojams gausių komplimentų. Pianinu grojo P. Staniulionis (8b), fleita K. Vildžiūnaitė (7b), dainavo bei grojo gitara A. Narkevičiūtė (7b), anglų kalba dainavo P. Ruzaitė (5b). Daug gerų emocijų sužadino  dainų ir šokių ansamblio „Patrepsėlis“ bei šiuolaikinių šokių grupės „Guma“ pasirodymai, Mokinių tarybos sukurtas filmas. Mokytojus sveikino Jeruzalės progimnazijos direktorius L. Vasarevičius ir garbingas svečias – Seimo narys J. Olekas. Daug malonių išgyvenimų sukėlė mokyklos bendruomenės choro atliekamos dainos. Mokytojų dienos proga pradinių klasių mokiniai, jų tėvai ir mokytojai progimnazijos bendruomenei padovanojo ,,Knygų mainų lentyną“ – jaukų kultūros židinį, o 5-8 klasių mokiniai ir tėveliai – šventinį vaišių stalą ,,Be noragų – nebus pyragų“ (6b).

Dėkojame mokytojams, padėjusiems rengti nuotaikingą, jaukią, šermukšnių uogomis kvepiančią  Mokytojų dienos šventę mūsų progimnazijoje.

Dėkojame Vilniaus Jeruzalės progimnazijos mokiniams ir jų tėvams už sveikinimus ir pasitikėjimą ugdant vaikus.


 


PROJEKTAS „ATVERK PAGUODOS SKRYNELĘ“

Spalio 10 d. švenčiamos Pasaulinės psichikos sveikatos dienos proga, mokykloje buvo organizuojami užsiėmimai ketvirtų klasių mokiniams, vaikai sužinojo apie psichikos sveikatą, išmoko atpažinti ir įvardinti savo išgyvenimus, kalbėti apie savo savijautą bei įgijo priemonių, kurios ateityje padės saugoti ir rūpintis savo emocine sveikata: užsiėmimo metu jie patys lankstė ir dekoravo iš anksto parengtą kartotinės dėžutės maketą – „paguodos skrynelę“, kurioje galės kaupti subjektyviai emociškai svarbius daiktus.
Aplankius blogai nuotaikai, vaikai yra skatinami atsidaryti „paguodos skrynelę“, apžiūrėti ten sudėtus daiktus bei prisiminti su tais daiktais susijusias šiltas ir laimingas akimirkas.

 

 


 

„Šių metų Lietuvos nekontaktinio regbio vaikučių pirmenybėse šauniai pasirodė mūsų progimnazijos moksleiviai Galintas Finevičius, Kajus Žilinskas ir Nojus Petrauskas. Per šešis vykusius pirmenybių turus patyrę vos kelis pralaimėjimus, spalio 1 dieną jie buvo apdovanoti nugalėtojų medaliais. Kitais metais jaunieji sportininkai jau pradės žaisti kontaktinį regbį. Sėkmės ateinančiose varžybose!“

 

 


2017 m. rugsėjo 10 d. Vilniaus Jeruzalės progimnazijos šeštų ir septintų klasių mokiniai (Tautvydas Januška, Rytis Slavinskas, Danielius Miliunec, Agnė Laukaitė, Jovilė Rackevičiūtė, Justina Kaušinytė, Austėja Savukynaitė, Gabrielė Tumėnaitė, Tajus Šliužas, Pijus Gumbaragis, Kamilė Čertovič, Adomas Vižinis, Emilija Lukoševičiūtė, Sniežana Ivanovskytė, Vilius Putramentas, Pijus Bajoras, Margiris Aleksa, Artur Palkevič, Miglė Grigalavičiūtė, Rokas Dzevenkauskas) kartu su socialine pedagoge Janina Ovčinikova dalyvavo ​​​​​​​„Danske Bank Vilniaus maratono“ metu surengtame „Corny moksleivių ir studentų bėgime“. Dalyvius lydėjo gera nuotaika, ryžtas ir asmeniniai rekordai. Džiaugiamės galėdami kartu aktyviai leisti laisvalaikį.

Dėkojame tėvams bei draugams, kurie atėjo palaikyti, tikėjo mumis ir džiaugėsi mūsų pasiekimais.

 

 

 

 


2017 m. rugsėjo 22 d. Vilniaus Jeruzalės progimnazijoje vyko saugaus eismo pamokėlės pirmų klasių mokiniams, kurias vedė Vilniaus miesto pirmojo policijos komisariato bendruomenės pareigūnės Irina Gaidelienė, Kristina Kontrimavičiūtė ir Gražina Nenartovič. Pamokėlės buvo įdomios ir naudingos. Pirmų klasių mokiniai kalbėjo apie saugų elgesį gatvėje, prisiminė esmines eismo taisykles. Padedami pareigūnų mokiniai demonstravo kaip tinkamai užsidėti atšvaitą bei kaip saugiai pereiti per pėsčiųjų perėją. Pirmokėliai buvo mokomi kelyje elgtis atsakingai. Vaikai aktyviai atsakinėjo į pareigūnų klausimus ir noriai dalinosi turima patirtimi.

 

Parengė socialinė pedagogė Janina Ovčinikova

 

 


 

Rugsėjį tau atnešu – pačią pirmą rudenio dieną,

Kai slepiasi pasakos tarsi žvitrios peliukės po šluota.

Naujai sužydruoja skaičiai, raidės ir skiemenys,

Kai atsiveria klasių versmė – triukšminga ir rašaluota.

 

2017 m. rugsėjo 1d. Vilniaus Jeruzalės progimnazijoje vyko Mokslo ir žinių šventė. Rugsėjo pirmosios proga mokyklos futbolo aikštyne iškilmingai buvo pasveikinta progimnazijos bendruomenė . Šiemet mokykla mini savo aštuoniasdešimtąjį gimtadienį. Aštuoniasdešimtą kartą skambėjo mokyklos varpelis, aštuoniasdešimtą kartą mokykla atvėrė Mokslo ir žinių duris. Šiais mokslo metais 151 pirmokas drąsiai peržengė progimnazijos slenkstį.

Ta proga visi mokyklos mokiniai aikštėje sudarė „ gyvąjį“ skaičių 80, kurį filmavo virš aikštės skraidanti filmavimo kamera.

Šventinę kalbą pasakė progimnazijos direktorius Linas Vasarevičius, bendruomenę sveikino Lietuvos Respublikos Seimo narys Dainius Kreivys, Vilniaus Verkių seniūnijos seniūnas Vaclav Gulbinovič bei Jeruzalės bendruomenės pirmininkė Marija Tamkevičiūtė.

Šventiniame renginyje dalyvavę mokiniai, tėvai, mokytojai bei garbingi svečiai stebėjo progimnazijos Dainų ir šokių ansamblio „Patrepsėlis“ pasirodymą, klausėsi aštuntokų atliekamos dainos, gerą, pakilią nuotaiką kūrė vyriausiųjų mokyklos mokinių sukurti personažai, o pirmokus ir visus svečius labiausiai pralinksmino nelauktai pasirodęs Buratinas.

Skambant varpeliui ir aidint plojimams, vyriausieji progimnazijos mokiniai į klases palydėjo pirmų klasių mokinius bei jų mokytojas, įteikė spalvingus balionus. O viso būrio priekyje, aukštai iškėlęs mokyklos raktą, drąsiai žengė linksmasis Buratinas.

 

Linkime sėkmingų ir turiningų 2017 – 2018 mokslo metų.

 

 

 

Pamokų laikas

Pirma pamaina

1. 8.00   –  8.45

2. 8.55   –  9.40

3. 9.50  – 10.35

4. 10.55 – 11.40

5. 12.00 – 12.45

6. 12.55 – 13.40

7. 13.50 – 14.35

8. 14.55 – 15.40

Antra pamaina

0. 10.55 – 11.40

1. 12.00 – 12.45

2. 12.55 – 13.40

3. 13.50 – 14.35

4. 14.55 – 15.40

5. 16.00 – 16.45

6. 16.55 – 17.40

Naudingos nuorodos

 

 

 

 

Patyčių dėžutė