2024-06-21
ES projektai PDF Print E-mail

 

 

 

PROGIMNAZIJOJE MODERNIZUOJAMOS ERDVĖS

 

„Vilniaus Jeruzalės progimnazijos efektyvumo didinimas“ Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-01-0019.

 

Pagal Vilniaus miesto savivaldybė ir VšĮ Centrine projektų valdymo agentūros sutartį įgyvendinamas projektas „Vilniaus Jeruzalės progimnazijos efektyvumo didinimas“ Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-01-0019. Pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos projektui skirtą finansavimą Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšos sudaro 302 589,10 Eur, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 26 699,03 Eur, Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos – 26 699,05 Eur.

Įgyvendinus projektą modernizuojamos Vilniaus Jeruzalės progimnazijos muzikos, chemijos, užsienio kalbų, logopedo ir spec. pedagogo klasės, fojė ir koridorių erdvės. Modernizuojamoms patalpoms įsigyjami baldai ir įranga, kurių pagalba bus užtikrinamas mokinių kūrybiškumas, kokybiškas ugdymas, galimybė mokiniams dirbti grupėmis ar individualiai, vykdyti projektinę ir praktinę veiklą.

 

Projekto vykdytojas:

 

 

Projekto partneris:

 

 

 

 


Jeruzalės progimnazija dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

 

 

Informacija apie projektą -

https://www.sac.smm.lt/projektai-ir-programos/projektai/vykdomi-projektai/es-projektai/


 

 

 

 

Vilniaus Jeruzalės progimnazija įgyvendina iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0011 „MMMK (Mokinių mokymosi mokytis kultūra)“.
Projekto partneriai - Telšių r. Eigirdžių pagrindinė mokykla.
Projekto trukmė - 2017-12-14 - 2019-12-14.
Projekto tikslas -Vilniaus Jeruzalės progimnazijos ir Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos 8 klasių mokinių socialinių mokslų pasiekimų gerinimas.
Siekdamos įgyvendinti šį tikslą mokyklos diegs 5-8 klasių mokinių mokymosi mokytis kultūrą (MMMK).
MMMK besimokančiose mokyklose bus kuriama, įgyvendinant šias veiklas:
1. Diegiant efektyvaus besimokančiojo įpročius (elgesio modelius).Tai 16 problemos sprendimo, realaus gyvenimo gebėjimų, kurių reikia veiksmingai veikti visuomenėje ir gebėti suprasti visuomenėje vykstančius reiškinius, gebėti įžvelgti dėsningumus, ugdytis atkaklumą, kūrybiškumą ir profesionalumą (16-ka efektyvaus besimokančiojo įpročių pagal A.L.Costa ir Bena Kallick: atkaklumas, impulsyvumo valdymas, nuoširdus ir empatiškas klausymasis, mąstymo lankstumas, mąstymas apie savo mąstymą (metapažinimas), tikslumo siekimas, klausimų kėlimas ir problemų suvokimas, turimų žinių taikymas naujose situacijose, aiškus ir tikslus mąstymas bei bendravimas, duomenų surinkimas naudojant visus pojūčius, kūryba, įsivaizdavimas, inovacijos, reagavimas su nuostaba ir pagarba, atsakingas rizikavimas, humoro supratimas, mąstymas drauge ir atvirumas nuolatiniam mokymuisi).
2. Į ugdymo procesą įvedant atskirą mokymosi mokyti kompetencijų ugdymo pamoką bei mokymosi mokyti kompetencijas integruojant į dalykų pamokas.
Įdiegus MMMK mokyklų mokinių socialinių gebėjimų pasiekimai pagerės mažiausiai 11 proc. Pasiekimai ir pažanga bus stebimi kas metus, t.y. NMPP metu. Papildomai abiejose mokyklose bus atliekamos mokytojų ir mokinių apklausos, kiek mokymosi mokytis gebėjimai jiems padeda pasiekti geresnių rezultatų socialiniuose moksluose.
3. Vyks mokytojų mokymai ir stažuotės Jungtinės Karalystės mokyklose.
4. Bus parengtos MMMK diegimui būtinos priemonės: efektyvaus besimokančiųjų įpročių (elgesio modelių) aprašymai, vaizdinė medžiaga (plakatai, sentencijos, sakiniai ir prasmingi žodžiai), video filmai, įprasminantys atitinkamus mokymosi mokytis efektyvius elgesius.
Projekto vykdytojas – direktorius Linas Vasarevičius.

 

 

 

Pamokų laikas

Pirma pamaina

1. 8.00   –  8.45

2. 8.55   –  9.40

3. 9.50  – 10.35

4. 10.55 – 11.40

5. 12.00 – 12.45

6. 12.55 – 13.40

7. 13.50 – 14.35

8. 14.55 – 15.40

Antra pamaina

0. 10.55 – 11.40

1. 12.00 – 12.45

2. 12.55 – 13.40

3. 13.50 – 14.35

4. 14.55 – 15.40

5. 16.00 – 16.45

6. 16.55 – 17.40

Naudingos nuorodos

 

 

 

 

Patyčių dėžutė