2024-04-16

Paieška

Rekvizitai


Adresas: Mokyklos g. 9, 08413 Vilnius
Telefonas: (8 5) 269 7772 
Tel./faks: (8 5) 269 7203
El. paštas:
rastine@jeruzale.vilnius.lm.lt

Steigėjas:  Vilniaus miesto
savivaldybė

Progimnazijoje vykdomos pradinio ugdymo (1-4 klasės) ir pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies (5-8 klasės) programos, organizuojamas neformalusis ugdymas.

Mokomoji kalba: lietuvių.

Įstaigos kodas: 190000937


Strategija PDF Print E-mail

Strategija  2018-2022 metams

VIZIJA

Vilniaus Jeruzalės progimnazija – šiuolaikiška, patraukli, atvira kaitai, puoselėjanti tradicijas mokykla, kurioje saugu ir gera mokytis bei mokyti.


MISIJA

Kokybiškai įgyvendinti pradinio ir pagrindinio ugdymo I dalies programas ir ugdyti atsakingą, kūrybišką,  mąstantį,  pasirengusį tolimesniam mokymuisi  ir gyvenimui žmogų.


FILOSOFIJA

Net ir tūkstančio mylių kelionė prasideda nuo vieno žingsnio (Lao Dzė, senovės Kinijos filosofas).


VERTYBĖS


1.    Profesionalumas ir atsakomybė.
2.    Pagarba, pasitikėjimas ir bendradarbiavimas.
3.    Pilietiškumas ir kūrybiškumas.

 PROGIMNAZIJOS STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI1. Užtikrinti kiekvieno mokinio asmeninę pažangą.
1.1. Tobulinti vadovų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kompetencijas, užtikrinti ugdymo veiksmingumą.
1.2. Stiprinti mokytojų, tėvų, klasių vadovų, pagalbos mokiniui specialistų bendradarbiavimą teikiant pagalbą mokiniams.

2. Kurti ir tobulinti paveikią ir saugią ugdymosi aplinką.
2.1. Tobulinti ugdymo aplinką, atsižvelgiant į bendruosius ugdymo(si) tikslus ir konkrečius mokymo(si) uždavinius.
2.2. Tobulinti progimnazijos emocinę ir fizinę aplinką, sukuriant patrauklias mokinių bendravimui ir poilsiui pritaikytas erdves.

 

VILNIAUS JERUZALĖS PROGIMNAZIJOS STRATEGINIS PLANAS  2018-2022 METAMS

 

 

VILNIAUS JERUZALĖS PROGIMNAZIJOS 2018-2022 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA

(laikotarpis: 2017-2018 m. m.)

 

 

VILNIAUS JERUZALĖS PROGIMNAZIJOS 2018-2022 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA

(laikotarpis: 2018-2019 m. m.)

 

 

VILNIAUS JERUZALĖS PROGIMNAZIJOS 2018-2022 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA

(laikotarpis: nuo 2019-11-30 iki 2020-11-30)


 

Pamokų laikas

Pirma pamaina

1. 8.00   –  8.45

2. 8.55   –  9.40

3. 9.50  – 10.35

4. 10.55 – 11.40

5. 12.00 – 12.45

6. 12.55 – 13.40

7. 13.50 – 14.35

8. 14.55 – 15.40

Antra pamaina

0. 10.55 – 11.40

1. 12.00 – 12.45

2. 12.55 – 13.40

3. 13.50 – 14.35

4. 14.55 – 15.40

5. 16.00 – 16.45

6. 16.55 – 17.40

Naudingos nuorodos

 

 

 

 

Patyčių dėžutė