2023-10-05
Logopedas PDF Print E-mail

Logopedas - organizuoja korekcinį darbą mokiniams, turintiems kalbos sutrikimų. Padeda įveikti kalbos, kalbėjimo, rašomosios kalbos sutrikimus ir kai kuriuos mokymosi sunkumus.Logopedo veiklos kryptys:
• išsiaiškina mokinių kalbos raidos ypatumus, bei kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus ir jų priežastis;
• įvertina ir numato palankiausias sutrikusios kalbos plėtotės korekcijos priemones ir būdus, siekdamas užkirsti kelią galimoms mokymo(si) problemoms;
• pildo kalbos įvertinimo korteles, sudaro mokinių, turinčių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų, sąrašą, individualias, pogrupines ir grupines kalbos ugdymo ir sutrikimų šalinimo programas;
• rengia tyrimo išvadą, specialiųjų ugdymo(si) poreikių įvertinimo ir specialiosios pedagoginės – psichologinės pagalbos skyrimo dokumentus, rengia veiklos programą ir darbo ataskaitą;
• logopedinių pratybų metu šalinami mokinių kalbos ir kiti komunikacijos sutrikimai;
• konsultuoja, teikia rekomendacijas mokytojams ugdymo organizavimo, kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų prevencijos bei jų šalinimo klausimais;
• supažindina tėvus su mokinių kalbos ir kitais komunikacijos sutrikimais ir jų priežastimis, korekcinio darbo metodais ir būdais, teikia rekomendacijas dėl tolimesnio darbo su vaiku namuose;
• formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus turinčių mokinių ugdymą.

Kreiptis į logopedą gali: tėvai (globėjai), mokytojai, kai pastebi vaiko kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos, rašymo, skaitymo mokymo(si) sunkumus.


Logopedės Astos Miškinienės tiesioginio darbo su mokiniais laikas:

 

Savaitės diena

Darbo laikas

Pirmadienis

12.00 – 15.05

Antradienis

08.00 – 12.30

Trečiadienis

12.00 – 16.45

Ketvirtadienis

08.00 – 16.05

Penktadienis

08.00 – 14.35

 

Logopedė dirba 301 kabinete (III aukštas).

Tel. +37068275706

El. paštas: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

Pamokų laikas

Pirma pamaina

1. 8.00   –  8.45

2. 8.55   –  9.40

3. 9.50  – 10.35

4. 10.55 – 11.40

5. 12.00 – 12.45

6. 12.55 – 13.40

7. 13.50 – 14.35

8. 14.55 – 15.40

Antra pamaina

0. 10.55 – 11.40

1. 12.00 – 12.45

2. 12.55 – 13.40

3. 13.50 – 14.35

4. 14.55 – 15.40

5. 16.00 – 16.45

6. 16.55 – 17.40

Naudingos nuorodos

 

 

 

 

Patyčių dėžutė