2023-10-05
Specialusis pedagogas PDF Print E-mail

Specialiojo pedagogo pagrindinis uždavinys – rūpintis specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių mokymo(si) sunkumų korekcija bei sėkminga integracija mokykloje, bendradarbiauti su specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų tėvais (globėjais), konsultuoti juos.

Specialiojo pedagogo veiklos kryptys:
• atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato jo žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei vertina pažangą mokykloje;
• padeda specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams grupinių, pogrupinių ir individualių specialiųjų pamokų metu įsisavinti ugdymo turinį bei lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko gebėjimų lygį, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.Specialiąsias pamokas veda konkrečių pamokų metu;
• atlieka konsultavimo ir pedagoginio švietimo funkcijas: pataria mokytojams pritaikyti ar individualizuoti bendrąsias ugdymo programas, vykdo tėvų, mokytojų švietimą specialiosios pagalbos teikimo klausimais;
• dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės  komisijos darbe, bendradarbiauja su mokytojais, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvais, su miesto Psichologinės Pedagoginės tarnybos specialistais bei kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, ir teikia jiems metodinę paramą specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių mokymo klausimais;
• kaupia, gretina ir analizuoja specialiojo pedagogo pedagoginio ir medicininio tyrimo duomenis, vertina ir analizuoja ugdymo procesą ir jo rezultatus, numato pagalbos kelius;
• bendrauja su klasės vaikais, formuodamas teigiamas nuostatas specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių atžvilgiu.

Kreiptis į specialųjį pedagogą gali: tėvai (globėjai), mokytojai ar klasės vadovai.


Specialiosios pedagogės Loretos Ribinskaitės darbo laikas:


Tiesioginio darbo su mokiniais laikas:

Darbo dienos

Darbo valandos

Pirmadienis

08.00 – 17.00

Antradienis

08.00 – 12.00

Trečiadienis

14.00 – 15.00

Ketvirtadienis

08.00 - 12.00

Penktadienis

08.00 – 17.00

 

Specialioji pedagogė dirba 301 kabinete. Išsamesnė informacija: loretaspec.mozello.lt

 

 

Pamokų laikas

Pirma pamaina

1. 8.00   –  8.45

2. 8.55   –  9.40

3. 9.50  – 10.35

4. 10.55 – 11.40

5. 12.00 – 12.45

6. 12.55 – 13.40

7. 13.50 – 14.35

8. 14.55 – 15.40

Antra pamaina

0. 10.55 – 11.40

1. 12.00 – 12.45

2. 12.55 – 13.40

3. 13.50 – 14.35

4. 14.55 – 15.40

5. 16.00 – 16.45

6. 16.55 – 17.40

Naudingos nuorodos

 

 

 

 

Patyčių dėžutė