2023-10-05

Paieška

Rekvizitai


Adresas: Mokyklos g. 9, 08413 Vilnius
Telefonas: (8 5) 269 7772 
Tel./faks: (8 5) 269 7203
El. paštas:
rastine@jeruzale.vilnius.lm.lt

Steigėjas:  Vilniaus miesto
savivaldybė

Progimnazijoje vykdomos pradinio ugdymo (1-4 klasės) ir pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies (5-8 klasės) programos, organizuojamas neformalusis ugdymas.

Mokomoji kalba: lietuvių.

Įstaigos kodas: 190000937


Kiti projektai PDF Print E-mail

PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCINIS PROJEKTAS
„MOKINIAI – MOKINIAMS“


2017 – 2018 m. m. Vilniaus Jeruzalės progimnazijos mokiniai dalyvavo Visuomenės sveikatos biuro organizuojamoje psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencinėje programoje „Be iliuzijų“. 2018 -2019 m. m. progimnazijoje programa tęsiama vykdant projektą „MOKINIAI – MOKINIAMS“.


Projekto tikslas – suteikti jauniesiems sveikatos lyderiams reikalingų žinių psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos klausimais ir sudaryti galimybę perteikti informaciją apie priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo grėsmę savo bendraamžiams. Jaunieji sveikatos lyderiai prisidės prie sveikatingumo programų vykdymo, organizuos ir ves bendraamžiams klasės valandėles arba popamokinę veiklą psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos tema.

Projekto sveikatos lyderiai:

J.Letukas, 7a,
L.Griciūtė, 7b,
A.Rudokaitė, 7c,
A.Volungevičiūtė, 8a,
J.Rackevičiūtė,8b


Projekto koordinatorės - socialinė pedagogė A.Ignatavičiūtė-Voinilka, sveikatos priežiūros specialistė J.Čepaitė.


Informaciją parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui R.Tomkuvienė

 


 

ĮGYVENDINTAS MOKYKLŲ PAŽANGOS IR BENDRADARBIAVIMO PROJEKTAS „KARTU GALIME DAUGIAU“


Vilniaus Jeruzalės progimnazijoje 2017 m. spalio – gruodžio mėnesiais buvo vykdomas Mokyklų pažangos ir bendradarbiavimo projektas „Kartu galime daugiau“ (projekto vadovė specialioji pedagogė L. Ribinskaitė). Remdamiesi projekto tikslu – dalintis gerąja patirtimi, užmezgėme glaudžius bendradarbiavimo ryšius su Vilniaus Balsių progimnazija ir patobulinome specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių individualios pažangos vertinimą. Sukūrėme bendras specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo metodines priemones – vertinimo knygelę „Mano knygelė“ ir informacinį plakatą. Šių priemonių pagalba kelsime 1-5 klasių mokinių ugdymosi efektyvumą,  motyvaciją bei pozityvų elgesį. Skatinsime operatyvų specialistų, skirtingų mokomųjų dalykų ir neformalaus ugdymo mokytojų bei tėvų bendradarbiavimą.
Projekto organizatorė Vilniaus Jeruzalės progimnazijos specialioji pedagogė L. Ribinskaitė, vykdytojos – socialinė pedagogė Janina Ovčinikova ir logopedė Asta Miškinienė bei partnerė Vilniaus Balsių progimnazijos specialioji pedagogė Eglė Saikauskienė.

 

 


 

Projektas „Vokiečių kalbos mokymasis kitaip. Vadovėlio „Beste Freunde“ taikymas Lietuvoje.

Vilniaus Jeruzalės progimnazija jau ne pirmus metus bendradarbiauja su Goethe’s institutu Lietuvoje. Nuo 2015 m. mokykloje įgyvendinamas projektas „Vokiečių kalbos mokymasis kitaip. Vadovėlio „Beste Freunde“ taikymas Lietuvoje.” Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. progimnazijos mokytojos Daiva Paškevičienė ir Liucina Ramoškienė kartu su 5-8 klasių mokiniais dalyvauja Goethe’s instituto Lietuvoje inicijuotame projekte „Integruotas dalyko ir vokiečių kalbos mokymas Lietuvos mokyklose“. Mokytojos dalyvavo mokymuose, gavo vandens, dirvožemio ir oro eksperimentams atlikti rinkinį „Ecolabbox“. Vyksta integruotos vokiečių kalbos ir gamtos ir žmogaus/biologijos pamokos. Integruotose pamokose mokymas ir mokymasis tampa įdomesnis, greitesnis ir paprastesnis, o mokinių įgytos žinios gilesnės, labiau apibendrintos. Tokios pamokos yra veiksminga priemonė, kuri ugdo kritinį mokinių mąstymą ir savarankiškumą, skatina kūrybiškumą, moko logiškai mąstyti, formuoja bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, ugdo atsakomybę už savo darbą, pagarbą kitam bei savigarbą.

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rima Tomkuvienė

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamokų laikas

Pirma pamaina

1. 8.00   –  8.45

2. 8.55   –  9.40

3. 9.50  – 10.35

4. 10.55 – 11.40

5. 12.00 – 12.45

6. 12.55 – 13.40

7. 13.50 – 14.35

8. 14.55 – 15.40

Antra pamaina

0. 10.55 – 11.40

1. 12.00 – 12.45

2. 12.55 – 13.40

3. 13.50 – 14.35

4. 14.55 – 15.40

5. 16.00 – 16.45

6. 16.55 – 17.40

Naudingos nuorodos

 

 

 

 

Patyčių dėžutė